Slideshow Image 1
Xin ý Kiến Kế hoạch sử dụng đất huyện Xín Mần năm 2020 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
10. Ho so KH 2020 Xin Man.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan