Slideshow Image 1
Báo cáo kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm 


File đính kèm:
KHSD dat 2021-2025 tinh HG sau phan khai 04-4-2022.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan