Slideshow Image 1
Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Thành phố Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
BC chinh KH 2023 TP HG.rar  
mau chuan-KH23-22.12.10-14bo fit 2 to A0.dgn.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan