Slideshow Image 1
Văn bản số 1798/STNMT-QLĐĐ ngày 02/06/2023 Về việc Thẩm định điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Huyện Bắc Quang 

 

 


File đính kèm:
2022-6-03so stnmt cv yk dc ke hoach sd d 2023dv bq.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan