Slideshow Image 1
Xin ý kiền Kế hoạch sử dụng đất huyện Xín Mần năm 2018 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
KHSD dat 2018 huyen Xin Man.rar  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan