Slideshow Image 1
Xin ý kiến Phương án sử dụng đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Vị Xuyên  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
PABQLVX.rar  
Bach Ngoc.jpg  
Dao Duc.JPG  
Linh Ho.jpg  
Ngoc Linh.jpg  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan