Slideshow Image 1
Danh sách người phát ngôn của các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
danh_sach_nguoi_phat_ngonsigned_20200310103217510510.pdf  
 (Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông)
[Quay lại]
Các tin liên quan