Slideshow Image 1
Quyết định về việc thu hồi diện tích đất Công ty TNHH Việt Cường được thuê đất theo QĐ số 3970 ngày 29/12/2004 

Nội dung quyết định được thể hiện trong file đính kèm .


File đính kèm:
2015-7-28 so 1381_QD-UBND thu hoi dien tich dat CTy TNHH XNK Viet Cuong.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan