Slideshow Image 1
Công văn Số 277/STNMT-KSN Về việc cung cấp hố sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động thăm dò khoáng sản  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-03-20_so_277_STNMT-KSN_cung_cap_ho_so,_tai_lieu_lien_quan_20170320100114891890.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan