Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 101/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai đối với các doanh nghiệp, HTX khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
KH_101_UBND_tinh_20190408101903532530_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan