Slideshow Image 1
Thông báo Số 91/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tiến - PCT thường trực UBND tỉnh tại Hội nghi trực tuyến giao ban đánh giá công tác QLNN về đất đai, môi trường tỉnh Hà Giang quý I năm 2019  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm 


File đính kèm:
TB_91_UBNd_tinh_20190416093914823820.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan