Slideshow Image 1
Công văn số 755/STNMT-ĐĐQH Về việc chấn chỉnh công tác đăng ký Danh mục công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm 


File đính kèm:
2021-3-29 so 755_stnmt-ddqh chan chinh dang ksy danh muc.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan