Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 02/2018/NQ-HĐND Nghị Quyết quy định nhiệm vụ chi phân bổ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ về dự án tài nguyên MT trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
02-NQ_20180725085914466460_0000000K22_20180726083955724720.PDF  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan