Slideshow Image 1
Quyết định Số 190/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản QPPK hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND và UBND tỉnh Hà Giang năm 2017 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_190_UBND_tinh_20180201025712523520_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan