Slideshow Image 1
Quyết định Số 549/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi và bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_5911_UBND_tinh_20190412104839611610_0000000H22_20190416093855471470.pdf  
QD_5492_20190412104846984980_0000000H22_20190416093847919910.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan