Slideshow Image 1
Công văn Số 111/STNMT-VP Về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở đối với CCVC và HĐLĐ thuộc Sở năm 2018 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-1-30_so_111_STNMT-VP_chan_chinh_viec_chap_hanh_ky_luat_20180130024351914910.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan