Slideshow Image 1
Công văn số 178/STNMT-KSN ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản  

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm 


File đính kèm:
2021-01-20 so 178_stnmt-ksn_lap ban do ban ve mat cat hien trang khu vuc duoc phep ktks.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan