Slideshow Image 1
Công văn Số 2989/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch Số 09/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-9-6_so_2989_UBND-NC_trien_khai_thuc_hien_thon_201609070851413400.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan