Slideshow Image 1
Quyết định Số 1574/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
qd-1574-ubnd-tinhsigned-20200909073125111110-000.00.00.h22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan