Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 70/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đại trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
70-nq-hdnd.pdf  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan