Slideshow Image 1
Quyết định Số 05/QĐ-STNMT Quyết định Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thôn tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
Fast_BW_scan_to_a_PDF_file_3_20180119101832222220.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan