Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 78/KH-STNMT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-12-31_so_78_KH-STNMT_20200120022241570570.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan