Slideshow Image 1
Công văn Số 1215/STNMT-VP Về việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa Sở tài nguyên Môi trường với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-12-01_so_1215_STNMT-VP_gui_nhan_van_ban_dien__20170106040942962960.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan