Slideshow Image 1
Quyết định Số 2732/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp giữa STNMT với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh HG 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-11-9_so_2732_QD-UBND_ban_hanh_quy_che_phoi_ho_201611140324465860.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan