Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 03/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường hà Giang theo Chỉ thị số 26/CT-CTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-01-10_so_03_KH-STNMT_thuc_hien_tang_cuong_tan_20170112081508607600.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan