Slideshow Image 1
Công văn số 1067/STNMT-QLTNĐ Vv thống nhất thủ tục về đất đai đối với các dự án cửa hàng xăng dầu tại huyện Bắc Quang đối với công ty TNHH Hoa Tờ 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm 


File đính kèm:
saoy-2021-5-5 so 1067-stnmt-tnd.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan