Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 74/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
74-nq-hdnd.pdf  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan