Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 71/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
71-nq-hdnd.pdf  
 (Nguồn: HĐND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan