Slideshow Image 1
Công văn Số 276/STNMT-KSN Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 875/UBND-CN ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ( Về việc kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sán làm VLXDTT trái phép trên địa bàn tỉnh ) 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-03-20_so_276_STNMT-KSN_trien_khai_thuc_hien_van_ban_so_875_UBND-CN_20170320093927690690.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan