Slideshow Image 1
Bản tin cải cách hành chính Số 27 của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ từ 02-10 đến 08-12-2016 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
BantinCCHCso27_20161212053339200.pdf  
 (Nguồn: Văn phong ban chỉ đạo CCHC của Chính Phủ)
[Quay lại]
Các tin liên quan