Slideshow Image 1
Quy chế 02/QCPH-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp danh giữa tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
Quy_che_UBND_tinh_TQ_20180119022549973970_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan