Slideshow Image 1
Kế hoạch Số 04/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2020-01-20_so_04_KH-STNMT_20200120022402234230.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan