Slideshow Image 1
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng ( bổ sung) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
20signed_20200717021154561560_000.00.00.K22.pdf  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan