Slideshow Image 1
Quyết định Số 566/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc chức năng quản lý của sở TNMT Hà Giang 

Thông tin chi tiêt được hiển thị trong file đính kèm.


File đính kèm:
2017-04-05_so_566_QD-UBND_phe_duyet_danh_muc_thu_tuc_hanh_chinh_lien_thong_20170412094848548540.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan