Slideshow Image 1
Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND về việc công bố thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file nén đính kèm 


File đính kèm:
STNMT708.pdf  
QDSTNMT708- P1.docx  
NDSTNMT708-P2.docx  
 (Nguồn: UBND Tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan