Slideshow Image 1
Thông tư 09 - 2015 của Bộ TNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập. điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


File đính kèm:
2015-3-23 so 09-2015-TT-BTNMT.pdf  
 (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan