Slideshow Image 1
Quyết định Số 1499/QĐ-UBND: Quyết định Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_1499_UBND_tinh_20180717024410124120_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan