Slideshow Image 1
Thông báo Số 68/TB-STNMT Thông báo về việc kết quả lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò KS làm VLXDTT 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-7-01_so_68_TB-STNMT_20190702095359790790.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan