Slideshow Image 1
Nghị quyết Số 107/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
nghiquyet107.rar  
 (Nguồn: HĐND tỉnh Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan