Slideshow Image 1
Thông báo Số 49/TB-STNMT Về việc nhận hồ sơ đầu tiên của đơn vị đề nghị cấp phép thăm dò KS làm VLXDTT 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-5-29_so_49_TB-STNMT_20190529020137449440.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan