Slideshow Image 1
Công văn Số 609/STNMT-KSN V/v ý kiến về khu vực đề nghị khai thác khoáng sản đá, cát sỏi làm VLXD thông thường phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Quang Bình 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2017-5-22_so_609_STNMT-KSN_y_kien_ve_khu_vuc_KTKS_201705230831003830.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT Hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan