Slideshow Image 1
Quyết định Số 02/QĐ-UBND Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
QD_02_UBND_tinh_20180131031341727720_000.00.00.H22.pdf  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan