Slideshow Image 1
Thông báo Số 84/TB-STNMT Thông báo về việc tiếp hận hồ sơ đầu tiên của tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
THONG_BAO_SO_84_201610120250486660.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT hà Giang)
[Quay lại]
Các tin liên quan