Slideshow Image 1
Quyết định Số 26/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò. khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang giao đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Thông tin chi tiêt được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2018-1-4_so_26_QD-UBND_20180123043255441440.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan