Slideshow Image 1
Thông báo số 29/TB-STNMT Thông báo về kết quả lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-3-25_so_29_TB-STNMT_20190325024856584580.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan