Slideshow Image 1
văn bản số 281/STNMT-KSN ngày 25/01/2024 Vv công bố tiếp nhận nhiệm vụ: Điều tra đánh giá lập và ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh tỉnh Hà Giang 

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm 


File đính kèm:
2024-01-25 cong bo va de nghi tiep nhan san pham danh muc nguon nuoc hg.pdf  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan