Slideshow Image 1
Quyết định Số 2411/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ Mangan đội 5, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2016-10-12_so_2411_QD-UBND_thanh_lap_hoi_dong_tham_201610130421049000.PDF  
 (Nguồn: UBND Tỉnh)
[Quay lại]
Các tin liên quan