Slideshow Image 1
Văn bản số 187/STNMT-KSN ngày 17/01/2024 công bố Danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới dất, tiếp nhận, sử dụng sản phẩm Danh mục vùng hạn chế  

Nội dung chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2024-01-17 số 187 cong bo va tiep nhan san pham vung han che khai thac nuoc duoi dat.pdf  
Sản phẩm nhiệm vụ Vùng hạn chế gửi kèm.rar  
 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường)
[Quay lại]
Các tin liên quan