Slideshow Image 1
Thông báo Số 32/TB-STNMT Thông báo về việc nhận hồ sơ đầu tiên của đơn vị đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
2019-4-10_so_32_TB_STNMT_20190411090115941940.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan