Slideshow Image 1
Thông báo Số 43/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

Thông tin chi tiết được hiển thị trong file đính kèm


File đính kèm:
001_20200401095343968_20200401095749433430.PDF  
 (Nguồn: Sở TNMT)
[Quay lại]
Các tin liên quan